Mapowanie temperaturowe obiektów magazynowych. Podstawowe informacje

fot. nadesłane

Wiele branż wymaga ciągłego nadzoru nad składowanymi produktami. Jednym z elementów kontroli towarów jest znajomość parametrów klimatycznych w pomieszczeniach magazynowych. Ocena rozkładu parametrów jest możliwa dzięki mapowaniu temperaturowemu.

Zasadność mapowania temperaturowego

Mapowanie temperatury wynika z przesłanek przepisowych oraz norm, stosowanych w łańcuchu produkcyjno-dystrybucyjnym. Pełna kontrola wyrobów jest wymagana w rozmaitych branżach, m.in. farmaceutycznej.

Poza realizacją wymogów przepisowych, mapowanie umożliwia utrzymanie wysokiej jakości produktów oraz minimalizację strat, wynikłych z uszkodzenia czy przeterminowania towarów. Rejestracja parametrów klimatu w kluczowych punktach pomieszczenia pozwala określić obecne warunki i przeprowadzić modyfikacje przestrzenne – przykładowo zmienić układ mebli w celu polepszenia cyrkulacji powietrza – objaśnia ekspert firmy MIKSTER, producenta wysokiej klasy urządzeń do monitoringu temperatury.

Przygotowanie do mapowania

Przed przystąpieniem do mapowania należy określić tzw. punkty strategiczne, służące do pomiaru temperatury. Zależą one m.in. od wymiarów pomieszczenia oraz warunków klimatycznych wewnątrz i poza obiektem. Pod uwagę trzeba wziąć m.in. porę roku, wentylację, układ bram i drzwi.

W niewielkich pomieszczeniach, czujniki są przeważnie rozmieszczane w narożnikach oraz centrum. Rozległe magazyny wymagają podejścia systemowego. Czujniki powinny być w nich ulokowane według schematu przebiegu regałów. Każdy regał w płaszczyźnie pionowej winien mieć zamontowany czujnik co kilkanaście metrów. W poziomie, czujniki rozmieszczane są zazwyczaj co kilka metrów. Wiele zależy od preferencji klienta i wymogów pomiarowych – informuje specjalista MIKSTER.

Przebieg procesu mapowania

Rozmieszczone czujniki wykonują pomiary. Dane z rejestratora zostają przetworzone, przeanalizowane, a następnie tworzona jest dokumentacja. Format gromadzenia i wyświetlania danych zależy od zastosowanego oprogramowania. Interpretacja wyników może przyjmować formę wykresów, tabel, plików .log czy funkcji statystycznych. Większość danych można przetwarzać, np. przy pomocy arkusza kalkulacyjnego. Funkcje statystyczne pozwalają na wyświetlanie ilości punktów pomiarowych, wartości minimalnych, średnich i maksymalnych, odchylenia standardowego, średniej temperatury kinetycznej i innych cennych informacji. Raport końcowy zawiera wszystkie najważniejsze dane razem z certyfikatami czujników. Dzięki temu sporządzona dokumentacja jest dokładna, obiektywna i zgodna z wymogami przepisowymi.

Komentarze
PODZIEL SIĘ