Proces wytwarzania żużla stalowniczego

fot. nadesłane

Żużel to odpad powstający podczas pracy pieców hutniczych. Nie jest to jednak produkt uboczny bezwartościowy i zbędny. Żużel znalazł liczne zastosowania, zwłaszcza w budownictwie. Jednym z jego rodzajów, który cechuje się wyjątkowymi właściwościami, jest żużel stalowniczy. Czym jest i w jaki sposób powstaje? Jakie są jego cechy charakterystyczne i jak można je wykorzystać?

Czym jest żużel stalowniczy i jak powstaje

Żużel to spieczony popiół, który powstaje w piecach hutniczych podczas wydobywania metali z rudy. Stanowi mieszaninę przetopionych zanieczyszczeń rud, tlenków metali, topników i efektów spalania węgla. W zależności od sposobu uzyskania wyszczególnia się różne typy żużla. W tym tekście przybliżamy proces powstania i sposoby użycia żużla stalowniczego.

Spiekanie jest samorzutnym naturalnym procesem, który zachodzi pod wpływem określonej temperatury. W jego przebiegu zmienia się struktura molekularna substancji. Luźne cząstki, np. popiołu, wiążą się ze sobą, przybierając bardziej zwartą formę. W zależności od materiału wyjściowego i temperatury spiekania osiągane są różne efekty.

Żużel stalowniczy nazywany jest także konwertorowym – od konwertorów, w których powstaje w procesie wytapiania stali.

Zastosowanie żużla stalowniczego

Konwertorowanie polega na przemianie rudy żelaza w stal. Produkt uboczny tego procesu – żużel stalowniczy – z uwagi na jego wyjątkowe właściwości jest przerabiany na kruszywa drogowe. Żużel konwertorowy jest ciemnoszary, gęsty i bardzo zwięzły. Dobrze znosi ściskanie i ścieranie. Dzięki chropowatości i niskiej nasiąkliwości doskonale sprawdza się jako materiał do budowy dróg. Podnosi ich bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy nawierzchnia jest mokra. Jego twardość utrudnia powstawanie kolein. Ubytki pojawiają się bardzo powoli, dzięki czemu nawierzchnia tworzona przy użyciu żużla stalowniczego jest oszczędna na etapie zarówno budowy, jak i serwisowania. Ponadto żużel stalowniczy stanowi element mas mineralno-asfaltowych dzięki wysokiej przyczepności do bituminów.

Kolejną zaletą żużla stalowniczego jest to, że dzięki wielu zastosowaniom nie zanieczyszcza on środowiska. Ponieważ można go przetworzyć, przestaje być wadzącym i trudnym do zutylizowania odpadem, a staje się wartościowym budulcem. Więcej informacji o żużlu stalowniczym oraz innych typach kruszyw sztucznych można znaleźć na stronie www.ekoprod.pl.

Komentarze
PODZIEL SIĘ