Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – poradnik dla przedsiębiorcy

fot. nadesłane

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej, w której wysokość kapitału zakładowego powinna wynosić co najmniej 5000 złotych. Jak wygląda proces rejestracji spółki z o.o.? Kto może ją założyć i jakie są koszty rejestracji? Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem.

Przez internet czy w sądzie rejestrowym?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zarejestrowana zarówno w formie tradycyjnej – poprzez zgłoszenie do sądu rejestrowego, jak i elektronicznej – przez internet. Forma elektroniczna przy wykorzystaniu wzorca umowy polega na wypełnieniu formularza zawartego w systemie teleinformatycznym. Wymagane jest również opatrzenie umowy podpisem elektronicznym. Jest to z pewnością o wiele bardziej wygodna forma rejestracji spółki, jednak w wielu przypadkach zaleca się wybieranie drogi tradycyjnej, np. gdy wkłady wnoszone są w formie niepieniężnej.

Umowa spółki z o.o.

Wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (np. spółka osobowa, akcyjna lub inna spółka z o.o., z wyjątkiem spółki cywilnej). Do założenia spółki z o.o. wymagane jest zawarcie umowy spółki, która zgodnie z treścią art. 157 Kodeksu spółek handlowych powinna określać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Umowa spółki z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Oprócz tego do założenia spółki wymagane jest wniesienie wkładów przez wspólników, powołanie zarządu oraz dokonanie wpisu do rejestru.

Co powinno zawierać zgłoszenie do sądu rejestrowego?

Zgodnie z treścią art. 166 Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie spółki z o.o. do sądu rejestrowego powinno zawierać między innymi firmę, siedzibę i adres spółki, przedmiot jej działalności, wysokość kapitału zakładowego, określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, nazwiska, imiona oraz adresy członków zarządu, a także nazwiska i imiona członków rady nadzorczej (lub komisji rewizyjnej, jeśli została powołana). Warto pamiętać o tym, że wniosek o rejestrację podpisują wszyscy członkowie zarządu – w przeciwnej sytuacji zostanie on zwrócony. Przy rejestracji spółki trzeba złożyć także m.in. umowę spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników, dowód powołania poszczególnych członków organów spółki, listę wspólników, nazwiska, imiona i adresy członków zarządu lub jedynego wspólnika. Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia spółki znajdziesz na stronie www.biznes.gov.pl.

Ile to kosztuje?

Oprócz konieczności wniesienia kapitału zakładowego, który wnosi minimum 5000 złotych (wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł), wymagane jest także zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o opłatę sądową i opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata sądowa za wpis wynosi 500 zł, zaś opłata za ogłoszenie w MSiG – 100 zł.

 

Komentarze