Jak przygotować skargę kasacyjną do NSA?

fot. nadesłane

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie wyczerpuje możliwości obrony praw podatnika. W razie negatywnego zakończenia postępowania w WSA, można skorzystać ze środka odwoławczego, jakim jest skarga kasacyjna.

Wniesienie skargi kasacyjnej do wyroku jest zadaniem niełatwym i mocno sformalizowanym – mówi ekspert z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pukaluk. Przygotowanie i wniesienie skargi kasacyjnej wymaga przestrzegania kilku istotnych zasad.

Co jest przedmiotem skargi kasacyjnej?

Skarga kasacyjna do wyroku nie może dotyczyć uzasadnienia orzeczenia sądu. Jej podstawami może być naruszenie prawa materialnego lub przepisów postępowania. Przygotowując skargę należy pamiętać o tym, by treść nie pozostawiała wątpliwości interpretacyjnych, a zarzuty były skonkretyzowane na podstawie obowiązujących norm prawa materialnego czy procesowego.

Kto wnosi, a kto sporządza skargę

Skargę kasacyjną może wnieść strona postępowania, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Natomiast w kwestii sporządzenia skargi, w większości przypadków obowiązuje przymus adwokacko-radcowski. W przypadku spraw obowiązków podatkowych skargę może sporządzić doradca podatkowy.

Gdzie i kiedy złożyć skargę kasacyjną

Choć skarga kasacyjna kierowana jest do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnosimy ją za pośrednictwem WSA. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie terminu wniesienia skargi. Nie może on przekraczać 30 dni on daty doręczenia wyroku WSA. Należy też pamiętać o należytej opłacie skargi.

Wymogi formalne skargi kasacyjnej

Prawidłowo przygotowana skarga kasacyjna powinna zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowana oraz imiona i nazwiska stron oraz ich pełnomocników. Dodatkowo pismo należy właściwie oznaczyć (np. skarga, zażalenie na postanowienia, odpowiedź na skargę). Skarga obejmuje też osnowę wniosku/oświadczenia, podpis strony lub pełnomocnika oraz listę załączników.

Lista wymogów formalnych jest dłuższa. Pismo kasacyjne musi spełniać szczególne wymagania wskazane w art. 176 ustawy. Biorąc pod uwagę stopień sformalizowania wnoszenia skargi do NSA, przygotowując się do tego warto skorzystać z pomocy doświadczonych profesjonalistów.

Komentarze
PODZIEL SIĘ