Zarządzasz flotą samochodową oraz kierowcami? Dowiedz się, jak usprawnić organizację pracy

Upowszechnienie się technologii GPS/GPRS sprawiło, że dzięki transmisji danych można nawet w ciągu kilku chwil ustalić pozycję pojazdu za pomocą dowolnego urządzenia (smartfon/tablet/komputer) mającego dostęp do Internetu. Monitoring floty, wykorzystujący powyższą technologię, pozwala nie tylko ustalić czy pojazd znajduje się tam gdzie być powinien ale również określić jego: prędkość, ilość paliwa jaka znajduje się w jego zbiorniku oraz przewidywany czas osiągnięcia celu.

Monitoring floty – skuteczna kontrola

Bardzo istotną zaletą systemu monitoringu GPS jest rzetelność danych, które gromadzi. Pozycja pojazdu określana jest automatycznie, nie ma więc miejsca na celowe wprowadzenie w błąd przez kierowcę czy pomyłkę wynikającą z nieznajomości terenu. System monitoringu GPS może skutecznie wykrywać odchylenia od zaplanowej trasy. Pozwala również użytkownikowi na szybką – na przykład kontakt z kierowcą, by omówić przyczynę zmiany na trasie oraz ustalenie dalszych działań. Wykrywanie nieprawidłowości odbywa się automatyczne.

Monitoring floty – dowiedz się więcej w serwisie Konsalnet.

Monitoring floty – maksymalna efektywność

Jak działa monitoring floty? Opiszemy to na przykładzie usług firmy Konsalnet.

Dane z systemu monitoringu Konsalnet GPS są gromadzone automatycznie, a następnie analizowane i przetwarzane. Dzięki takim funkcjonalnościom możliwy jest skuteczny nadzór nad pojazdami – nawet wtedy, gdy jest ich dużo. W przypadku ustalania pozycji pojazdu w bezpośrednim kontakcie z kierowcami samo zebranie potrzebnych informacji trwałoby bardzo długo i wymagało dużej ilości pracy. Ponadto taki sposób działania uniemożliwiałby skuteczny jednoosobowy nadzór nad większą ilością aut. W przypadku dużych flot pojazdów, oznaczałoby to konieczność stworzenia nowych etatów i co za tym idzie, podniesienie wydatków zw. z obsługą firmy. Monitoring floty jest oczywiście usługą płatną, jednak zapłacimy za niego znacznie mniej, a efektywność wprowadzonych technologii będzie znacznie wyższa niż nawet najbardziej doświadczonych pracowników czy dyspozytorów.

Bezpieczeństwo

Warto podkreślić, że monitoring floty z wykorzystaniem danych GPS stanowi skuteczne zabezpieczenie przed kradzieżą. Przykład: system monitoringu i ochrony satelitarnego Konsalnet GPS oferowany przez Konsalnet pozwala na nadzór całodobowy nad sygnałami alarmowymi z pojazdów. Umożliwia również podejmowanie działań w przypadku podejrzenia kradzieży lub włamania. Oferowane przez Konsalnet produkty posiadają homologacje uznaną w całej Europie.

Komentarze