Rozwiedzeni nie są ekskomunikowani. Potrzebna analiza każdego przypadku

ENEX/x-news

W adhortacji apostolskiej na temat rodziny, podsumowującej dwa synody biskupów papież Franciszek zachęca duszpasterzy do kierowania się „logiką miłosierdzia” wobec rozwodników w nowych związkach i „odpowiedzialnego rozeznania” ich sytuacji oraz cierpienia.

Papież wyraża przekonanie, że należy „przezwyciężać wykluczenie” rozwiedzionych w nowych związkach i dążyć do ich integracji poprzez analizę każdego przypadku z osobna.

Franciszek wskazuje, że podczas gdy w jasny sposób należy głosić doktrynę, trzeba unikać osądów, niebiorących pod uwagę złożoności różnych sytuacji i z troską patrzeć na to, jak takie osoby żyją i cierpią z powodu swego położenia.
Podkreśla, że chodzi o to, aby „integrować wszystkich, pomagać każdemu znaleźć swój sposób uczestnictwa we wspólnocie kościelnej, aby czuł się obiektem miłosierdzia – niezasłużonego, bezwarunkowego i bezinteresownego”.

Jak zaznacza papież, „ochrzczeni rozwiedzeni, którzy są w nowych związkach cywilnych, powinni być bardziej zintegrowani we wspólnotach chrześcijańskich w różny możliwy sposób, unikając wszelkiej formy zgorszenia”. Jednocześnie pisze z naciskiem, że „nie powinni oni czuć się ekskomunikowani, ale mogą żyć i dojrzewać jako żywi członkowie Kościoła”.

Zasadnicze przesłanie Franciszka w kwestii osób rozwiedzionych w Kościele i sprawy ich dostępu do komunii jest następujące: Jeśli weźmie się pod uwagę wielość i różnorodność ich sytuacji, zrozumiałe jest to, że nie należy oczekiwać od Synodu czy tego dokumentu „nowej generalnej normatywy typu kanonicznego, stosowanej we wszystkich przypadkach”.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)
wk/kurier PAP

Komentarze
PODZIEL SIĘ
Wszelkie materiały PAP (w szczególności depesze, zdjęcia, grafiki, pliki video) zamieszczone w serwisie "Newsowy.pl" chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.